Hornický spolek
Stříbro

Nejbližší akceVíce...

Hornický spolek

Hornický skanzen

O hornictví

Hornicko-historický spolek Stříbro

Hornický skanzen Stříbro s Prokopskou štolou

Provozní doba


OTEVÍRACÍ DOBA

Říjen 2022 - Duben 2023


Počínaje měsícem říjnem je možné navštívit hornický skanzen a štolu Prokop jen po telefonické domluvě, popř. SMS, a to minimálně 5 dní předem. Při tomto způsobu objednání prohlídky Prokopské štoly a hornického skanzenu je třeba vyčkat na potvrzení uskutečnění prohlídky od vedení Hornicko-historického spolku Stříbro viz. telefonní kontakty.

Upozornění:

Maximální počet návštěvníků štoly na jednu prohlídku - 25 osob. Minimální počet návštěvníků na jednu prohlídku – 5 osob. Skutečný počet návštěvníků štoly a složení skupiny stanoví určený průvodce. V případě více průvodců určují počet prohlídek průvodci. Teplota ve štole je 7 -10 stupňů a je nutné se teple obléci. Délka prohlídkového okruhu cca. 700 m, doba prohlídky cca. 90 min. Z bezpečnostních důvodů mají do Prokopské štoly přístup děti až od 6-ti let věku. Za děti v celém areálu Hornického skanzenu a Prokopské štole zodpovídá jejich zákonný zástupce nebo pedagogický dozor. Hornicko-historický spolek Stříbro může, z provozních důvodů, termín prohlídek bez náhrady zrušit.

Telefon: 606 634 220, 739 242 700

Vstupné do štoly - dospělí 100,- , děti do 15 let 50,-.

Vstupné pouze hornický skanzen 30,-.

Jízda důlním vláčkem 20,- ( jezdí jen dle časových možností pracujících členů spolku ).

Do štoly nemají přístup zvířata a návštěvníci pod vlivem jakýchkoliv omamných prostředků.

Do štoly nemají přístup osoby velmi špatně chodící ani osoby odkázané na invalidní vozík, vzhledem k rozměrům štoly a trase prohlídky. Děkujeme za pochopení.

V areálu hornického skanzenu se nekouří !!!

Vzkaz pro některé z návštěvníků - předem se Všem našim návštěvníkům omlouváme, pokud nesplníme jejich očekávání - jsme jen parta nadšenců, která ve svém volnu rekonstruuje štolu Prokop a poté zajišťuje v rámci svých osobních možností prohlídky, a to je nutné si uvědomit !!