Hornický spolek
Stříbro

Nejbližší akce


11.09
2020

24. setkání hornických měst a obcí ČR v Žacléři - 2020

Více...

Hornický spolek

Hornický skanzen

O hornictví

Hornický skanzen a Královská dědičná štola Prokop ve Stříbře

N Á V Š T Ě V N Í    Ř Á D

1.    Vstup do štoly Prokop je povolen osobám starším 6 ti let, v doprovodu odborného průvodce hornického spolku, bez zdravotních potíží a jen   po vyznačené návštěvní trase.

2. Za děti do 15 let ručí jejich zákonný zástupce nebo přítomný pedagogický dozor

3. Vstup do štoly Prokop je povolen jen s ochranou přilbou , v pevné obuvi a ve vlastním oděvu odpovídajícímu prostředí dolu – spolek neručí za poškození.

4. Všichni návštěvníci štoly jsou povinni bezpodmínečně se řídit pokyny odborného průvodce.

5. Po skončení prohlídky štoly Prokop jsou návštěvníci povinni vrátit ochranou přilbu.

6. V prostorách štoly je zákaz kouření a používání ohně.

7. Do prostorů štoly Prokop je přísný zákaz vstupu osobám pod vlivem alkoholu a pod vlivem léků či jiných omamných látek.

8. Vstup se zvířaty je přísně zakázán.

9. Vstup s kladívky či jiným nářadím je do štoly zakázán.

10. Vstup  do štoly návštěvníkům s batohy nedoporučujeme.

11.Podnapilým osobám vstup do štoly přísně zakázán !!!

12. Závodní zodpovědný za provoz štoly Prokop rozhoduje o záležitostech v tomto návštěvním řádu nedefinovaných a jeho rozhodnutí je konečné.

Návštěvní řád byl vypracován na základě schváleného provozního řádu společností DIAMO s.p., o.z. SUL v Příbrami.

 

Mgr. Radek  Strankmüller   v.r.                    Karel  Neuberger  v.r.

předseda spolku                                                závodní

ve  Stříbře  1. září   2016