Hornický skanzen a Královská dědičná štola Prokop ve Stříbře

Návštěvní řád

 1. Vstup do štoly Prokop je povolen osobám starším 6 ti let, v doprovodu odborného průvodce hornického spolku, bez zdravotních potíží a jen po vyznačené návštěvní trase.
 2. Za děti do 15 let ručí jejich zákonný zástupce nebo přítomný pedagogický dozor.
 3. Vstup do štoly Prokop je povolen jen s ochranou přilbou , v pevné obuvi a ve vlastním oděvu odpovídajícímu prostředí dolu – spolek neručí za poškození.
 4. Všichni návštěvníci štoly jsou povinni bezpodmínečně se řídit pokyny odborného průvodce.
 5. Po skončení prohlídky štoly Prokop jsou návštěvníci povinni vrátit ochranou přilbu.
 6. V prostorách štoly je zákaz kouření a používání ohně.
 7. Do prostorů štoly Prokop je přísný zákaz vstupu osobám pod vlivem alkoholu a pod vlivem léků či jiných omamných látek.
 8. Vstup se zvířaty je přísně zakázán.
 9. Vstup s kladívky či jiným nářadím je do štoly zakázán.
 10. Vstup do štoly návštěvníkům s batohy nedoporučujeme.
 11. Podnapilým osobám vstup do štoly přísně zakázán !!!
 12. Pojištění svých osobních věcí je záležitostí každého návštěvníka. Za znečištěné oděvy, obuv a další předměty hornický spolek nepřebírá žádnou odpovědnost. V dole se musí návštěvník chovat a řídit dle pokynů a instrukcí odborného průvodce.
 13. Závodní zodpovědný za provoz štoly Prokop rozhoduje o záležitostech v tomto návštěvním řádu nedefinovaných a jeho rozhodnutí je konečné.

Návštěvní řád byl vypracován na základě schváleného provozního řádu společností DIAMO s.p., o.z. SUL v Příbrami.

Ve Stříbře 1. září 2016
Mgr. Radek Strankmüller v.r.
předseda spolku