Hornický spolek
Stříbro

Nejbližší akce


14.08
2021

14.8.2021 Chodov

Více...

Hornický spolek

Hornický skanzen

O hornictví

Hornický skanzen a Královská dědičná štola Prokop ve Stříbře

N Á V Š T Ě V N Í    Ř Á D

1.    Vstup do štoly Prokop je povolen osobám starším 6 ti let, v doprovodu odborného průvodce hornického spolku, bez zdravotních potíží a jen   po vyznačené návštěvní trase.
2. Za děti do 15 let ručí jejich zákonný zástupce nebo přítomný pedagogický dozor
3. Vstup do štoly Prokop je povolen jen s ochranou přilbou , v pevné obuvi a ve vlastním oděvu odpovídajícímu prostředí dolu – spolek neručí za poškození.
4. Všichni návštěvníci štoly jsou povinni bezpodmínečně se řídit pokyny odborného průvodce.
5. Po skončení prohlídky štoly Prokop jsou návštěvníci povinni vrátit ochranou přilbu.
6. V prostorách štoly je zákaz kouření a používání ohně.
7. Do prostorů štoly Prokop je přísný zákaz vstupu osobám pod vlivem alkoholu a pod vlivem léků či jiných omamných látek.
8. Vstup se zvířaty je přísně zakázán.
9. Vstup s kladívky či jiným nářadím je do štoly zakázán.
10. Vstup  do štoly návštěvníkům s batohy nedoporučujeme.
11.Podnapilým osobám vstup do štoly přísně zakázán !!!                                                                                                               12. Pojištění svých osobních věcí je záležitostí každého návštěvníka. Za znečištěné oděvy, obuv a další předměty hornický spolek nepřebírá žádnou odpovědnost. V dole se musí návštěvník chovat a řídit dle pokynů a instrukcí odborného průvodce.

13. Závodní zodpovědný za provoz štoly Prokop rozhoduje o záležitostech v tomto návštěvním řádu nedefinovaných a jeho rozhodnutí je konečné.


Návštěvní řád byl vypracován na základě schváleného provozního řádu společností DIAMO s.p., o.z. SUL v Příbrami.ve  Stříbře  1. září   2016

Mgr. Radek  Strankmüller   v.r.                    Karel  Neuberger  v.r.

předseda spolku                                         místopředseda spolku a závodní