Hornický spolek
Stříbro

Nejbližší akceVíce...

Hornický spolek

Hornický skanzen

O hornictví

Dne 5. dubna 2002 vznikl oficiálně Hornicko-historický spolek v mnohaleté historii bývalého Královského horního města Stříbra. Vznik spolku byl vyvolán myšlenkou, ale i potřebou, zachování hmotných i duchovních dokladů hornické činnosti ve Stříbře a jeho blízkém okolí.
Proto si Hornicko-historický spolek Stříbro při svém vzniku dal za cíl zdokumentování a ochranu co možná největšího počtu hornických reálií a tradic z bývalého rudního revíru a města Stříbra společně se zachováním a obnovením technických a geologicky významných lokalit na Stříbrsku. Mezi hlavní aktivity spolku patří také reprezentace města Stříbra na různých kulturních a společenských akcích po celé republice. ( např. každoroční setkání hornických měst a obcí ČR, každorořní setkávání hornických měst a obcí Slovenska, Hornické slavnosti v Plané apod.


Hlavním cílem pro Hornicko-historický spolek však bylo vybudování Hornického skanzenu s venkovní expozicí důlní techniky – což se nám podařilo – slavnostní otevření dne 10.9.2005 ( viz. foto - příloha). V roce 2010 jsme před 14. setkáním hornických měst a obcí ČR právě zde, u nás ve Stříbře dokončili sedm let trvající zpřístupňování Královské dědičné štoly Prokop v celkové délce 700 bm – jediné důlní dílo v Plzeňském kraji.


Hornicko-historický spolek Stříbro sdružuje v současné době zhruba 30 členů ze Stříbra a okolí, kteří prosazují obnovení a udržování starých hornických tradic, přispívají k jejich rozkvětu a chrání hornické památky. V jeho řadách jsou „ staří“ horníci, historici, experti na geologii a těžbu nerostů, horolezci ale hlavně, místní občané se zájmem o obnovení dávné hornické slávy našeho města.


Tak, jak již bylo uvedeno, naším cílem je vrátit bývalému královskému hornímu městu Stříbro část z jeho historie, která je od jeho založení doslova tesána mlátkem a želízkem v rukách generací havířů.

Chceme ukázat Všem návštěvníkům našeho města, místa dokladující zručnost a dřinu místních hornických generací, kteří se svou tvrdou prací spolupodíleli na historickém vývoji našeho krásného města.


Stříbrský rudní revír je nejstarším rudním revírem českého království. Stříbrné, olověné a zinkové rudy se zde dobývaly více jak 800 let.


S pozdravem „ZDAŘ BŮH“