Hornický spolek
Stříbro

Nejbližší akceVíce...

Hornický spolek

Hornický skanzen

O hornictví

Hornický skanzen

N Á V Š T Ě V N Í    Ř Á D

1.    Vstup do Hornického skanzenu je povolen osobám starším 6 ti let, v doprovodu odborného průvodce Hornicko – historického spolku, bez zdravotních potíží a jen po vyznačené návštěvní trase.

2. Za děti do 15 let ručí jejich zákonný zástupce nebo pedagogický dozor.

3. Vstup do Hornického skanzenu je povolen jen v pevné obuvi a ve vlastním oděvu odpovídajícímu prostředí  skanzenu – spolek neručí za poškození.

4. Všichni návštěvníci Hornického skanzenu  jsou povinni bezpodmínečně se řídit pokyny odborného průvodce.

5. Návštěvníkům je zakázáno dotýkat se techniky, posunovat či jiným způsobem ji uvádět do pohybu, nepohybovat se mimo vyznačené trasy, nevstupovat do dobývky bez průvodce, nevylézat na žebříky, nevstupovat do prostorů mechanického výklopníku nebo hydraulického výklopníku a nebo na ostatní  důlní techniku ve skanzenu umístěnou – jedná se o exponáty, které již některé nejsou vůbec nikde k dispozici.

6. V prostorách Hornického skanzenu  je zákaz kouření a  používání ohně.

7. Do prostorů Hornického skanzenu je přísný zákaz vstupu osobám pod vlivem alkoholu a pod vlivem léků či jiných omamných látek.

8. Vstup se zvířaty je přísně zakázán.

9. Vstup s kladívky či jiným nářadím je do Hornického skanzenu  zakázán.

10. Předseda spolku je  zodpovědný za provoz Hornického skanzenu a  rozhoduje o záležitostech v tomto návštěvním řádu nedefinovaných a jeho rozhodnutí je konečné.

 

 

Mgr. Radek  Strankmüller   v.r.