Hornický spolek
Stříbro

Nejbližší akceVíce...

Hornický spolek

Hornický skanzen

O hornictví

Ocenění spolku

 

 • 2022 - člen hornického spolku Karel Neuberger - byl oceněn stříbrnou pamětní medailí královského horního města Stříbra - 13. dubna
 • 2021 - člen hornického spolku Karel Neuberger - byl oceněn pamětní medailí  hornického spolku Rozkvět Sedliště ke 120. výročí - 11. září
 • 2021 - člen hornického spolku Karel Neuberger - byl oceněn medailí SIGNUN GRATIAE Cechu příbramských horníků a hutníků - 5. června
 • 2019 - člen hornického spolku Václav krob - byl při vánočním zasedání městského zastupitelstva oceněn Zlatou plaketou města Stříbra - 11. prosince
 • 2019 - Hornický spolek obdržel Pamětní list od obce Lubietová, při příležitosti 12. setkání hornických měst Slovenska - 17. května
 • 2019 - člen hornického spolku Karel Neuberger - byl oceněn OZ LIBETHA Lubietová vyznamenáním sv. Klimenta za nezištnú pomoc a udržování montánních tradic - 17.května
 • 2018 - Hornický spolek obdržel Pamětní list od města Pezinok, při příležitosti 11. setkání hornických měst Slovenska - 22. září
 • 2018 - Hornický spolek obdržel Pamětní list od města Sokolova - 7. září
 • 2018 - člen hornického spolku Václav Krob - byl vyznamenán medailí LUX EX TENEBRIS - 7. září
 • 2018 - Hornický spolek byl oceněn cenou sv. Anny - I. stupně od patronky starých plánských horníků - Planá, 14. července
 • 2018 - člen hornického spolku Karel Neuberger - byl oceněn cenou sv. Anny - II. stupně, patronky starých plánských horníků - Planá, 14. července
 • 2017 - Hornický spolek byl oceněn Medailí za rozvoj královského horního města Stříbra - Město Stříbro - 13. prosince
 • 2017 - Hornický spolek byl oceněn Děkovným dopisem od Banskoštiavnicko-Hodrušského banického spolku za zachování banických tradic- 28. listopadu
 • 2017 - Hornický spolek byl vyznamenán spolkovou medalí Antona Sollese od spolku Solles z Chodova - 28. října
 • 2017 - člen hornického spolku Radek Strankmüller - byl vyznamenán medailí od spolku APOLONIA Nové Sedlo - 28.října
 • 2017 - člen hornického spolku Karel Neuberger - byl vyznamenán medailí od spolku APOLONIA Nové Sedlo - 28. října
 • 2017 - členka hornického spolku Alena Neubergerová - byla vyznamenána od Nadace Jiřího Agricoly medailí LUX EX TENEBRIS - 28. října
 • 2017 - člen hornického spolku Karel Neuberger - byl vyznamenán medailí spolku Řimbaba - 22. července
 • 2017 - Hornický spolek obdržel Pamětní list od KKH Barbora k 90 výročí spolku v Karviné - 8. července
 • 2017 - člen hornického spolku Karel Neuberger - byl vyznamenán pamětní medailí KKH Barbora - 8. července
 • 2016 - člen hornického spolku Stanislav Uhlík - byl vyznamenán resortní medailí Jiřího Agricoly - 12. prosince
 • 2016 - člen hornického spolku Karel Neuberger - byl vyznamenán spolkovou medailí KKH Stonava - 3.září 2016
 • 2016 - člen hornického spolku Václav Krob, obdžel Pamětní list od 1. místopředsedy Senátu ČR P. Sobotky - 3.září 2016
 • 2016 - člen hornického spolku Zbyněk Navrátil, obdržel Pamětní list od 1. místopředsedy Senátu ČR P. Sobotky - 3.září 2016
 • 2016 - člen hornického spolku Václav Krob, obdržel Pamětní list od OBÚ v Plzni - 3.září 2016
 • 2016 - člen hornického spolku Zbyněk Navrátil, obdržel Pamětní list od OBÚ v Plzni - 3.září 2016
 • 2016 - člen hornického spolku Karel Neuberger, obdržel Záslužný list od OBÚ v Plzni - 3.září 2016
 • 2016 - Hornický spolek obdržel cenu Českého permona 2016 v kategorii Hornický folklór v Příbrami při 20. setkání hornických měst a obcí ČR - 11.                    června
 • 2016 - člen hornického spolku Karel Neuberger - obdržel Pamětní medaili z rukou předsedy hornického spolku Lothara Reinharda z Bergmannsverein                 Glückauf 1885 e.V. Heilbroin v Praze - 9.února
 • 2015 - člen hornického spolku Karel neuberger - byl vyznamenán Řádem sv. Barbory od společnosti Metroprojekt a.s. Praha - 4. prosince
 • 2015 - člen hornického spolku Jiří Vojta - byl vyznamenán resortní medailí Jiřího Agricoly - 8. prosince
 • 2015 - člen hornického spolku Václav Krob - byl vyznamenán Stříbrným záchranářským křížem předsedou ČBU v Mostě - 4.prosince
 • 2015 - člen hornického spolku Karel Neuberger - byl vyznamenán medailí od Hornického spolku SOLLES Chodov - 9. října
 • 2015 - člen hornického spolku Michal Heneš - byl vyznamenán medailí LUX EX TENEBRIS - 12. září
 • 2015 - členka hornického spolku Jindřiška Šrámková - obdržela od předsednictva sdružení SHHS ČR Pamětní medaili sdružení - 20. června
  2015 - členka hornického spolku Jindřiška Šrámková - obdržela od předsednictva sdružení SHHS ČR Pamětní medaili sdružení - 20. června
 • 2015 - člen hornického spolku Jiří Anděl - obdržel čestný odznak ministra hospodářství Slovenské republiky -  20. června
 • 2015 - Hornický spolek obdržel Pamětní list od statutárního města Havířova -  20. června
 • 2015 - Hornický spolek obdržel od Banskoštiavnicko-hodrušského banického spolku z Banské Śtiavnice vyznamenání "Za zásluhy" -  22. května
 • 2015 - člen hornického spolku Karel Neuberger obdržel od Banskoštiavnicko-hodrušského banického spolku vyznamenání "Za zásluhy", 22. května
 • 2015 - člen hornického spolku Jiří Anděl byl vyznamenán resortní medailí Jiřího Agricoly -  4. února
 • 2015 - Hornický spolek obdržel Pamětní list 1. místopředsedy Senátu parlamentu ČR Přemysla Sobotky za udržování hornických tradic a montánního                dědictví -  4. února
 • 2014 - předseda hornického spolku Mgr. Radek Strankmuller - obdržel pamětní medaili KKH Stonava při příležitosti 18. setkání hornických měst a obcí              ČR  v Českém Krumlově, 27. září
 • 2014 - člen hornického spolku Václav Krob - obdržel pamětní medaili KKH Stonava při 100. výroží založení spolku - 20.června
 • 2014 - členka hornického spolku Mgr. Alena Neubergerová - obdržela paměstní medaili KKH Stonava při 100. výročí založení spolku - 20. června
 • 2014 - členka hornického spolku Bohunka Miltová - obdržela pamětní medaili KKH Stonava při 100. výročí založení spolku - 20.června
 • 2014 - člen hornického spolku Karel  Neuberger obdržel Pamětní list místopředsedy Senátu parlamentu ČR Přemysla Sobotky za udržování hornických                 tradic - 28. ledna
 • 2013 - členka hornického spolku Jindřiška Šrámková - obdržela čestný odznak ministra hospodářství Slovenské republiky - 7. září
 • 2013 - člen hornického spolku Václav Krob byl vyznamenán resortní medailí Jiřího Agricoly, 10.prosince
 • 2013 - člen hornického spolku Karel Toffl byl vyznamenán resortní medailí Jiřího Agricoly ve Stříbře, na radnici, osobně předsedou ČBÚ Ing. Ivo                        Pěgřímkem, 24.ledna
 • 2013 - předseda Hornického spolku Mgr. Radek Strankmüller - obdržel od Malokarpatského banického spolku Pezinok Pamětní medaili Jozefa Enzlera při            příležitosti 500 let od horních propůjček ve Stříbře - 26.dubna
 • 2012 - člen hornického spolku Karel  Neuberger - obdržel od Malokarpatského banického spolku Pezinok Pamětní medaili Jozefa Enzlera při příležitosti                10. výročí spolku, jako první zahraniční osobnost, 11.srpna
 • 2012 - Hornický spolek obdržel Pamětní list u příležitosti 20. výročí ukončení těžby uranu v západních Čechách od Hornického spolku Planá za                          neutuchající propagaci hornictví - 14.července
 • 2012 - člen hornického spolku Karel  Neuberger - obdržel od Hornického spolku "Frischglück " z německého Neuenbürgu stříbrnou medaili 14.července
 • 2012 - Hornický spolek obdržel od Společnosti přátel Rudolfova "Rudolfovského permona " za mimořádný přínos pro popularizaci hornických tradic, za              zvýšení společen ské prestiže hornictví a pozitivní působení na činnost hornických spolků ČR dne 9.června
 • 2012 - člen hornického spolku Karel Neuberger - obdržel Signum Laudis Herrengrundi od Banického bratstva "Herrengrund " Špania Dolina při                          příležitosti  5. setkání hornických měst Slovenska 22.června
 • 2012 - Hornický spolek obdržel Pamětní list od statutárního města Chomutova při 16. setkání hornických měst a obcí ČR  20.dubna
 • 2012 - členka hornického spolku Mgr. Alena  Neubergerová - obdržela čestný odznak ministra hospodářství Slovenské republiky 20.dubna
 • 2012 - člen hornického spolku Karel  Neuberger - obdržel Pamětní list od statutárního města Chomutova při 16. setkání hornických měst a obcí ČR                    20.dubna
 • 2012 - předseda hornického spolku Mgr. Radek  Strankmüller - obdržel Pamětní list od statutárního města Chomutova při 16. setkání hornických měst a             obcí ČR 20.dubna
 • 2012 - Hornický spolek obdržel Pamětní list k 10. výročí založení Hornického spolku od Obvodního báňského úřadu v Plzni  9.března
 • 2012 - Hornický spolek obdržel Pamětní list za rozvoj mezinárodní spolupráce k 10. výročí založení Hornického spolku od Združení banických spolků a cechů Slovenska jako 1. zahraniční hornický spolek 9.března
 • 2012 - Hornický spolek obdržel Pamětní list k 10. výročí založení Hornického spolku od KKH Stovava 9.března
 • 2012 - Hornický spolek obdržel Pamětní list od 1. místopředsedy Senátu parlamentu ČR Přemysla Sobotky  2.února
 • 2011 - město Stříbro - obdrželo za přípravu a velmi zdařilý průběh 14. setkání hornických měst a obcí ČR v roce 2010 Čestný odznak      ministra                       hospodářství Slovenské republiky
 • 2011 - člen hornického spolku Zdeněk Eyer - byl vyznamenán medailí LUX EX TENEBRIS
 • 2011 - člen hornického spolku Josef Liška - byl vyznamenán medailí LUX EX TENEBRIS
 • 2011 - předseda hornického spolku Mgr. Radek Strankmüller - obdržel čestný odznak ministra hospodářství Slovenské republiky
 • 2011 - člen hornického spolku Karel  Neuberger - obdržel zlatou švancaru města Chodova
 • 2011 - předseda hornického spolku Mgr. Radek Strankmüller - byl vyznamenán medailí Štiavnicko-hodrušského banického spolku
 • 2010 - Hornický spolek obdržel stříbrnou medaili Senátu parlamentu ČR
 • 2010 - Hornický spolek obdržel cenu Českého Permona za záchranu technických památek
 • 2010 - člen hornického spolku Karel  Neuberger obdržel mimiřádnou cenu Českého Permona
 • 2010 - člen hornického spolku RNDr. Zbyněk Navrátil byl vyznamenán resortní medailí Jiřího Agricoly
 • 2010 - předseda hornického spolku Mgr. Radek  Strankmüller - byl vyznamenán medailí LUX EX TENEBRIS
 • 2010 - člen hornického spolku Karel  Neuberger - byl vyznamenán medailí LUX EX TENEBRIS
 • 2009 - člen hornického spolku Karel  Neuberger - obdržel čestný odznak ministra hospodářství Slovenské republiky
 • 2009 - člen hornického spolku Josef Liška - obdržel čestný odznak ministra hospodářství Slovenské republiky
 • 2009 - člen hornického spolku Václav Nejedlý - obdržel čestný odznak ministra hospodářství Slovenské republiky
 • 2007 - člen hornického spolku Karel  Neuberger byl vyznamenán resortní medailí Jiřího Agricoly
 • 2006 - Hornický spolek obdržel cenu Českého Permona za počin roku
 • 2005 - Hornický spolek obdržel zlatou pamětní medaili předsedy Českého báňského úřadu
 • 2005 - člen hornického spolku Josef Liška byl vyznamenán resortní medailí Jiřího Agricoly