Hornický průvod Prahou

Hornická paráda v Praze k uctění hornické patronky sv. Barbory, pořádaný pražským Hornickým spolkem.