Památník americké armády Ypsilonka

Naším zájmem je i historie, proto jsme navštívili památník, který s hornictvím nesouvisí.