Hornický spolek
Stříbro

Nejbližší akce


01.01
2022

1. ledna 2022 Stříbro

Více...

Hornický spolek

Hornický skanzen

O hornictví

Český permon 2012

Český permon 2012

Kategorie                  kdo a případně jaká činnost

1. Hornický folklór:     Dechový hornický orchestr Severočeských dolů a.s.,

Chomutov

kapelník Josef Zástava

Za dlouhodobou práci ve prospěch hornického stavu

Dechový hornický orchestr Severočeských dolů a.s. Chomutov je významnou hornickou kapelou, která řadu let působí v hornické podkrušnohorské oblasti. Dlouhodobě koncertuje na hornických akcích a na akcích pořádaných Sdružením hornických a hutnických spolků v České republice i v zahraničí Výkony orchestru jsou velmi ceněny a orchestr je vyhledáván pro účinkování na hornických akcích celého Podkrušnohoří.

 

2. Záchrana technických památek:

Spolek Řimbaba, Bohutín

Tisová 31, 261 41 Bohutín

místopředseda spolku Ing. Josef Kovář

Za zpřístupnění areálu dolu Řimbaba

Víte, co znamená slovo „řimbaba“? Tak pro nebotaniky: Pyrethrum parthenium - řimbaba obecná, neboli kopretina řimbaba, nenáročná drobnokvětá léčivá květina dala jméno celému skalnatému návrší, později i dolu a spolku Řimbaba.

Spolek Řimbaba byl založen v roce 2006 a vyvíjí svou činnost převážně v areálu dolu Řimbaba. Zde postupně buduje montánní expozice – v loňském roce přibyla k hornickému bytu a strojovně, venkovní expozice strojů a zařízení, středověká pražírna rud s tavící pecí a rumpál. Spolek též bádá v historii a podařilo se mu určit rodný dům Jana Antonína Alise, slavného příbramského hormistra.

 

3. Počin roku:             RNDr. Jiří Hlávka, in memoriam,

Planá

Za nepřekonatelný překlad z němčiny knihy Christopha Delia „Anleitung zur Bergbaukunst“ (Poučení o umění hornickém)

Knihu, kterou doktor Hlávka přeložil, můžeme nazvat „Agricolou 18. století“, neboť zahrnuje sbírku přednášek pro výuku hornictví na báňské akademii v Báňské Štiavnici kolem roku 1770, kdy zde Christoph Traugott Deluis působil jako profesor. Tato mimořádně obsáhlá kniha, psaná švabachem, se spoustou odborných dobových výrazů a technických nákresů je mezníkem v dílech věnovaných hornictví. Knihu dodnes nikdo nedokázal ze staroněmčiny do češtiny či slovenštiny přeložit i když se o to již někteří odborníci pokoušeli. Jiří Hlávka při překladu dokázal, že byl vynikajícím odborníkem v geologii, důlním měřictví, hornictví i historii a zároveň výborným jazykozpytcem. Knihy vyšla poprvé v roce 1773 ve Vídni. Těšíme se, že po téměř 240 letech se dočkáme i jejího vydání v češtině.

 

4. Celoživotní dílo:      Jan Čáka

Gorkého 259, 261 01  Příbram IV

Za celoživotní dílo věnované hornictví Příbramska a okolí

Jan Čáka je grafik, výtvarník a spisovatel, který literárně i výtvarně zachycuje po celý život etnografické stránky života na Příbramsku v minulosti, písně, pověsti a zejména hornickou tradici.

Mezi sborníky s hornickou tématikou, které byly vydávány při sympoziích Hornická Příbram ve vědě a technice má mimořádné místo jeho dílo Civitates montanarum in republica Bohemoslovenica neboli Horní města v Československu. Desetidílný soubor obsahující 120 grafických listů s vyobrazením československých horních měst a jejich znaků. Historické a hornické motivy znázorňuje i ve své práci medailérské.

5. Mimořádná cena (Permon 2012):

Město Chomutov

Za přípravu 16. setkání hornických měst a obcí

Tímto oceněním chceme vzdát poctu všem organizátorům tohoto setkání. Chomutovský Český permon bude návštěvníkům radnice připomínat dnešní sváteční a milé chvíle.