Hornický spolek
Stříbro

Nejbližší akce


01.04
2023

21. Valná hromada Hornicko-historického spolku Stříbro

Více...

Hornický spolek

Hornický skanzen

O hornictví

30.6.2020 Vídeň

Dne 30. června převzali zástupci našeho města M. Záhoř – starosta, K. Lukeš – místostarosta a K. Neuberger – radní města ve Vídni 3 kusy historických obrazů od stříbrského malíře a člena hornického rodu Depauly znázorňující bývalého primátora našeho města Antona Streera a jeho syna. Dodatečně nám dárce pan Mgr. Arvid Unger věnoval ještě obrázek naší radnice a kamenného mostu. Dědeček pana Ungera byl horníkem, Josef Unger byl v letech 1880 – 1883 správcem cechu Unterlangenzug (Dlouhý spodní tah). Otec pana Ungera se ve Stříbře narodil, posléze již jako ženatý odešel za prací do Prahy, aby se rodina v roce 1937 do města vrátila. Žili v tehdejší Wasserstrasse, dnešní Žižkova ulice. V roce 1939 se rodina odstěhovala do Vídně. Pan A. Unger se narodil již ve Vídni. V letošním roce se dožívá krásných 80 let. Zástupci města přivezli dárci pozornosti, které se líbili. Samozřejmostí bylo jeho pozvání do našeho města od starosty M. Záhoře. Tento výjimečný dar je po létech nahlédnutím do bohaté historie našeho královského horního města.

Karel Neuberger, MBA radní města Stříbra a místopředseda hornického spolku