Hornický spolek
Stříbro

Nejbližší akce


01.04
2023

21. Valná hromada Hornicko-historického spolku Stříbro

Více...

Hornický spolek

Hornický skanzen

O hornictví

16.4.2020 Stříbro - osazení poutače k jižnímu obchvatu města

Členové hornického spolku ve čtvrtek 16. dubna za krásného jarního počasí osadili na jámě Antoni Verhau I. horní, v rámci budoucího jižního obchvatu města, další z reklamních poutačů – důlní vůz, jako připomínku bohaté hornické historie našeho města. Je to i vzpomínka na práci našich prapředků v jejich nelehké a velmi namáhavé práci. Děkujeme tímto i firmě Josef Zíka Stříbro za zapůjčení auta s rukou a řidičem p. Hanzlíčkem.
Zdař Bůh