Hornický spolek
Stříbro

Nejbližší akce


01.04
2023

21. Valná hromada Hornicko-historického spolku Stříbro

Více...

Hornický spolek

Hornický skanzen

O hornictví

6.4.2020 Kladruby, hornický revír

Hornický spolek ve Stříbře po dohodě s ředitelem muzea Kladrubska v Kladrubech vybavil vitríny muzea hornickými artefakty. Kdo to neví, i v Kladrubech v minulosti probíhala těžba rud, hlavně těch stříbrných. Těžba byla ukončena v průběhu 19. století. Na počátku 20. století ještě probíhali kutací pokusy, ale těžba by byla nerentabilní. Celý revír byl pod správou Horního úřadu ve Stříbře.

Právem můžeme říci, že i Kladruby byly hornickou obcí.

Zdař Bůh

 

 

Muzeu jsme zároveň poskytli i 2 CD se zprávami a dokumenty z Národního archívu v Praze o těžbě rud, hlavně v 18. a 19. století. Pro objasnění důležitostí dokumentů je nutno si je nechat přeložit (psáno v kurentu a ve švabachu).