Hornický spolek
Stříbro

Nejbližší akce


01.04
2023

21. Valná hromada Hornicko-historického spolku Stříbro

Více...

Hornický spolek

Hornický skanzen

O hornictví

15.2.2020 Stříbro, výroční schůze

Horníci bilancovali rok 2019

V sobotu 15. února se uskutečnila výroční schůze Hornicko-historického spolku Stříbro v restauraci Beseda ve Stříbře. Schůze proběhla v již tradičním duchu. Po přivítání přítomných, zazněla hornická hymna „Hornický stav budiž velebený…“. Program schůze byl odsouhlasen a tak již nebránilo nic tomu abychom si připomněli loňský rok. Předseda spolku R.Strankmuller zhodnotil naši činnost v hornickém skanzenu, ve štole Prokop, zavítali jsme vloni na 20 domácích i zahraničních akcí. Hornický skanzen vloni navštívilo skoro 4 000 návštěvníků. Světe div se – přijali jsme nového člena spolku. V.Krob jako předseda revizní komise vše podstatné potvrdil a odsouhlasil. Poctil nás svojí návštěvou i starosta našeho města p. Martin Záhoř, krátce pohovořil plénu a nastínil i své myšlenky a vyjádřil našemu úsilí plnou podporu, vždyť historie našeho města je jednoznačně dána jen hornictvím, které zde vydrželo neuvěřitelných 800 let. Co máme v plánech pro letošní rok, festival ve Stříbře, Prešov, Žacléř, Planou, Bohutín, Chodov, Sokolov, Pezinok, Den památek a jiné. Připravujeme další publikaci. S jedním problémem se bohužel potýkáme a to je příliv mladší generace, když se porozhlédneme, asi nejsme sami. Příští naší akcí asi bude slovenský Prešov a hornické oslavy v nedaleké Plané.

Zdař Bůh

K.Neuberger