Hornický spolek
Stříbro

Nejbližší akce


01.01
2022

1. ledna 2022 Stříbro

Více...

Hornický spolek

Hornický skanzen

O hornictví

Český permon 2014

Český permon 2014

Kategorie                  kdo a případně jaká činnost

1. Hornický folklór:   Kroužek krojovaných horníků při obci Stonava,

předseda Ladislav Kajzar

Stonava

735 34  Stonava

Za aktivní činnost při udržování hornických tradic a folklóru.

Kroužek krojovaných horníků při obci Stonava je činný od roku 1914. Ve své obcí je nedílnou součástí společenského života a názorným příkladem spolupráce obce se spolky v kulturním a společenském žití na území obce a regionu. Velkým přínosem je rozvíjející spolupráce a družební styky se zahraničím a to v Polsku a na Slovensku i v rámci EU. Za 100 let činnosti jim patří velký dík. Jsou příkladem i pro ostatní spolky v ČR.

 

 

2. Záchrana technických památek:   Dolní oblast Vítkovice, zájmové sdružení právnických osob

Ruská 2887/101

703 00  Ostrava - Vítkovice

Za revitalizaci industriálních památek.

Za revitalizaci industriálních památek v areálech Vysokých pecí, koksovny, dolu Hlubina a Landek parku - přestavba historického plynojemu v multifunční halu Gong, nová expozice důlní dopravy v bývalé stolárně Landek parku a naučná stezka se třemi trasami v Dolních Vítkovicích.

 

 

3. Počin roku:   Podkrušnohorské technické muzeum o.p.s.,

Zbyněk Jakš a kolektiv

Budovatelů 2830

434 37  Most

Za vybudování dvou nových expozic o hornictví

Podkrušnohorské technické muzeum v roce 2014 dobudovalo a otevřelo dvě nové expozice.

1. Expozice rudného dobývání, která byla umístěna ve zcela rekonstruované bývalé správní budově dolu Julius III. Vznikla zde simulovaná rudná štola, díky níž si mohou laici udělat představu, jak se dobývaly rudy, jak vypadá olověná žíla a jaký je rozdíl mezi dobýváním na české a saské straně Krušných hor.

2. Expozici stěnového porubu vybaveného dobývacím kombajnem a štítovou výztuží, která rozšířila stávající simulovaný hnědouhelný důl.

 

 

4. Celoživotní dílo:   Ing. Josef Bernard

Šachetní 304

261 01  Příbram V

Za celoživotní dílo věnované hornictví

Kamarád a vážený kolega "Pepuša" se dlouhodobě zasloužil o vynikající spolupráci s Vysokou školou báňskou - TU Ostrava a stal se jedním z pedagogů, který přinesl spoustu nových a cenných zkušeností z oblasti zejména rudného a uranového hornictví. Je aktivním podporovatelem a „fandou“ Skoků přes kůži a hornickým tradicím dal celý svůj život. Letos završil významné osobní jubileum.

 

 

5. Mimořádná cena (Permon 2013):    OS Barbora, Kutná Hora

284 01 Kutná Hora

Za nezištnou pomoc při rekonstrukci skanzenu v grafitovém dole v Českém Krumlově.