Hornický spolek
Stříbro

Nejbližší akce


01.07
2023

34. Hornická pouť Příbram

Tradiční příbramská hornická pouť včetně doprovodných programů a akcí

Více...

Hornický spolek

Hornický skanzen

O hornictví

21. Valná hromada Hornicko-historického spolku Stříbro

01.04.2023 15:00 - 01.04.2023 22:00

Program 21. Valné hromady Hornického- historického spolku Stříbro :

1.     Úvod zasedání

2.     Vzpomínka na kamarády

3.     Výroční souhrnná zpráva předsedy Hornicko-historického spolku Stříbro

za rok 2022

4.     Zpráva o prohlídkové činnosti v areálu Hornického skanzenu Stříbro a štole

Prokop za rok 2022

5.     Zpráva o provozní činnosti a technickém zabezpečení důlní úzkorozchodné

tratě za rok 2022

6.     Zpráva předsedy Kontrolní komise Hornicko-historického spolku Stříbro

za rok 2022

7.     Projednání vydání exponátů důlní techniky členovi spolku

8.     Volby – Orgány spolku

9.     Návrh na úpravu Stanov Hornicko-historického spolku Stříbro

10.   Provoz Hornického skanzenu ve Stříbře

11.   Plán činnosti Hornicko-historický spolek Stříbro na rok 2023

12.   Diskuse

13.   Závěr

 

Těšíme se na vaši účast.