Hornický spolek
Stříbro

Nejbližší akce


08.09
2022

15. setkání slovenských hornických měst a Evropské setkání hornických spolků

Více...

Hornický spolek

Hornický skanzen

O hornictví

3.února 1421 král Zikmund Lucemburský

prosinec 1536 falský kurfiřt Otto Heinrich

17. září 1771 císař Josef II

20. září 1771 císařovna Marie Terezie

6. července 1812 císař František II. s císařovnou Marií Luisou, jediný dochovalý doklad o fárání významné osobnosti do stříbrských dolů a to do královské dědičné štoly Prokop, strávil v podzemí  s představiteli stříbrského hornictví 3 hodiny

9. září 1835 císař Ferdinand I. s manželkou Marií Annou

19. července 1838 prezident hornictví a mincmistrovství hrabě Lobkovic

10. září 2005 plzeňský biskup František Radkovský, vysvětil a navštívil štolu Prokop

10. září 2005 předseda Českého báňského úřadu prof. ing. Roman Makárius, navštívil a prohlédl si štolu Prokop

9. září 2006 ministr spravedlnosti ČR JUDr. Jiří Pospíšil, navštívil a prohlédl si  štolu Prokop

23. března 2009 předseda Českého báňského úřadu ing. Ivo Pěgřímek, navštívil a prohlédl si štolu Prokop

10. září 2010 předseda Senátu parlamentu ČR MUDr. Přemysl Sobotka, slavnostně otevřel zrekonstruovanou štolu Prokop

11.října 2011 guvernér ČNB Miroslav Singer, navštívil štolu Prokop

24. ledna 2013 předseda Českého báňského úřadu ing. Ivo Pěgřímek, navštívil město Stříbro za účelem udělení resortní medaile Jiřího Agricoly našemu členovi panu Karlu Tofflovi, byl přijat starostou města Dr. B.Červeným a prohlédl si nové mineralogické sbírky v našem městském muzeu v doprovodu ředitele Dr. Zbyňka Navrátila

26. dubna 2013 místopředseda Senátu parlamentu ČR MUDr. Přemysl Sobotka navštívil naše město, při příležitosti 500 let od udělení propůjčky štoly Prokop a 500 let o udělení dvou horních řádů olověným dolům u města Stříbra. Při prohlídce štoly zjišťoval co se od jeho poslední návštěvy v roce 2010 změnilo.

26. dubna 2013 předseda Českého báňského úřadu ing. Ivo Pěgřímek navštívil naše město,  při příležitosti 500 let od udělení propůjčky štoly Prokop a 500 let od udělení dvou horních řádů olověným dolům u města Stříbra.