Hornický spolek
Stříbro

Nejbližší akce


14.08
2021

14.8.2021 Chodov

Více...

Hornický spolek

Hornický skanzen

O hornictví

Návštěvní řád

1. Každý návštěvník či návštěvnice štoly je povinen(a) říditi se veškerými pokyny pánů průvodců.

2. Každému návštěvníkovi či návštěvnici je nařízeno před vstupem do tohoto důlního díla osaditi si ochrannou helmou svou hlavu.

3. Každému, kdo v dobrém vstoupí do tohoto důlního díla, se doporučuje nešmajchlovati se o různé důlní stavby či různé skalní výčnělky.

4. Každému, kdo v dobrém vstoupí do tohoto důlního díla, se doporučuje chovati se tak, aby se ve zdraví vrátil na světlo boží.

5. Pokud se mezi návštěvníky tohoto důlního díla najde takový, který by chtěl bez povolení rudu či nářadí vynésti na světlo bóží, bude tvrdě potrestán pány z cechu hornického a ať mu ruka upadne.Doporučení pro prostý lid neznalý stříbrských důlních poměrů :


1. Před vstupem do důlního díla stříbrského centrálního revíru se doporučuje (alespoň částečně) odlehčiti svým kapsám a přispět různým finančním obnosem na rozvoj Hornicko-historického spolku.

2. Pokud se návštěvník uvnitř díla setká s různými nevysvětlitelnými jevy, pak si je může vysvětliti těmito třemi způsoby :

  • buď neodlehčil svým kapsám
  • nebo jim odlehčil jen málo
  • nebo potkal důlního permoníka a pak je slušné jej pozdraviti - "Zdař bůh"