Hornický spolek
Stříbro

Nejbližší akce


01.01
2022

1. ledna 2022 Stříbro

Více...

Hornický spolek

Hornický skanzen

O hornictví

Adresy banických spolků a cechů Slovenska

ZOZNAM ČLENOV
Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska

stav k 1.9.2011

Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok

Predseda:
Ing. Richard Kaňa

Kontakt:
Kammerhofská č. 20, 969 01 Banská Štiavnica
tel. 045-6920866
durbak@hbu.sk

 Banskobystrický banícky cech

Predseda:
Ing. Mikuláš Beránek

Kontakt:
Červenej armády č. 25, 975 90 Banská Bystrica
tel. 0904 667385, 048-4112746
blast.mine@stonline.sk

 Gemerský banícky spolok "Bratstvo"

Predseda:
Ing. Arpád Kavečanky

Kontakt:
Šafárikova 43, 048 01 Rožňava
tel. 0907 996391
tomanyova@kidrv.sk

 

Malokarpatský banícky spolok

Predseda:
Štefan Granec

Kontakt:
Svätoplukova 11, 902 01 Pezinok
tel. 0905-300884
stefan.granec@centrum.sk


Banícky cech Rudňany

Predseda:
Ing. Cyril Kacvinský

Kontakt:
053 23 Rudňany č. 234
tel. 0915 524043, 053-4499102
obec@rudnany.sk


Banícke bratstvo "Herrengrund"

Majster bratstva:
MUDr. Andrej Sitár

Kontakt:
Obecný úrad Špania dolina č. 132, 974 15 Špania Dolina
tel. 0905 651057
sitar@herrengrund.sk
www.herrengrund.sk


Spolok Permon Marianka

Predseda:
doc. PhDr. Ján Sand, PhD.

Kontakt:
Borinská ul. č. 12, 900 33 Marianka
tel. 0903 770728
permon@marianka.eu
www.marianka.eu

Spolok priateľov Bane Nováky

Predseda:
Ing. Stanislav Gurský

Kontakt:
HBP, a.s.,Nováky, 971 71 Nováky
tel. 0918 777200
chribikova@obupd.sk
Handlovský banícky spolok

Predseda:
Ing. Igor Reiff


Kontakt:
ul. 29.augusta 52/1, 972 51 Handlová
tel. 0944 266 002, 046-547 5966
igor.reiff@gmail.comBanícky spolok Spiš

Predseda:
Ing. Vladimír Klaučo


Kontakt:
Občianske združenie Banícky spolok Spiš
Markušovská cesta 2, 052 01 Spišská Nová Ves
tel.: 0903 531612
tel.fax: 053/44 311 33
klaucovajuliana@gmail.com
www.banickyspolok.sk


Bratislavský banícky cech

Predseda:
Ing. Jaroslav Malchárek, CSc.

Kontakt:
Slávičie údolie č. 102, 811 02 Bratislava
tel. 0905 678916, 02-54131410
fax: 02-54131420
jaroslav.malcharek@creoservis.sk
Nadácia Dubnícke opálové bane

Správca:
Martin Jančok

Kontakt:
Červenica-Dubník, 082 07 Červenica
tel. 0948 539103
nadacia.dubnik@hotmail.com
www.opalovebane.eu

Kremnický banícky spolok

Predseda:
Norbert Boldiš

Kontakt:
Štefánikovo námestie 3/5, 967 01 Kremnica
tel. 0904 906930
boldisaspol@naex.sk

Terra Banensium - Zem baníkov

Predseda:
Ján Brnák, senior

Kontakt:
Za múrom 12, 935 05 Pukanec
tel. 0903 945744
terrabanensium@terrabanensium.sk
www.terrabanensium.sk/Banícky spolok Bratstvo Smolník-Smolnícka Huta

Predseda:
Ing. Jozef Valko

Kontakt:
055 66 Smolník 38
tel. 0902 929203
valko@uranpres.sk
obecnyurad@smolnik.skObčianske združenie EISENBACH

Štatutár:
Ing. Ivan Lepeň

Kontakt:
966 02 Vyhne 433
tel. 0915 813990
ivanlepen@gmail.com
Dúbravský banícky cech

Predseda:
Ing. Jaroslav Blaško

Kontakt:
032 12 Dúbrava č. 316
tel. 0905 252340
jaroblasko@atlas.sk
Ľubietovský banícky cech

Predseda:
Ernest Solivajs

Kontakt:
J.J.Kmeťa 92/96, 976 55 Ľubietová
tel. 0911 950156
ozlibetha2011@gmail.com
Košický banícky cech

Cechmajster:
Ing. Dušan Čellár

Kontakt:
Obvodný banský úrad, Timonova č. 23, 040 01 Košice
tel. 0903 649257
cellar.dusan@gmail.comBanícky cech Slovinky

Predseda:
Július Moncoľ

Kontakt:
Obecný úrad Slovinky, č.58, 053 40 Slovinky
tel. 0908 490180
banickycech@obecslovinky.sk
banickycech.obecslovinky.sk/