Hornický spolek
Stříbro

Nejbližší akceVíce...

Hornický spolek

Hornický skanzen

O hornictví

21.10.2021 Ostrava, staženo z Nadace Landek

Hornicko-historický spolek Stříbro je aktivním přispěvatelem do Občasníku DIAMO. Našim čtenářům a všem fandům tohoto spolku přinášíme přehled aktivit, které spolek během uplynulých prázdnin absolvoval a které pro Občasník zpracoval člen spolku pan Karel Neuberger, MBA, v případě posledního příspěvku pak členka spolku Mgr. Alena Neubergerová.

13. hornické odpoledne na Řimbabě.
Dne 27. července 2021 se v Bohutíně u Příbrami, v areálu bývalého dolu Řimbaba, konalo již 13. tradiční hornické odpoledne. Kamarádi z hornického spolku celou akci zahájili uvítáním hostů, došlo i na vyznamenání dvou členů spolku za odvedenou práci při výstavbě expozic a poté následoval krátký hornický průvod. V dalším čase byly slavnostně otevřeny nově zrekonstruované prostory pro nové expozice včetně odhalení dřevěné sochy sv. Barbory. Kdo chtěl, mohl si vyzkoušet vrtání nebo bagrování. Odpoledne se konalo setkání s Dr. V. Smolovou, která vyprávěla poutavé příběhy o bohutínských mlýnech, mlynářích a hamrech. K večeru k poslechu zahrála hudební skupina Cirkus Hulata. V parném letním odpoledni se členové hornických spolků ze Zbůchu, Tlučné, Rudolfova, Chodova a Stříbra, samozřejmě včetně místních, dobře pobavili. Uniformovaní horníci měli veškeré občerstvení zdarma. Smutné je, že z místních příbramských spolků přijde své kamarády podpořit jen minimum členů (nechyběl zpěvák Petr Milec či nestor příbramské hornické školy Dr. Petřek). Loučili jsme se již za příjemného večerního chládku a šli se uložit do hornického penzionu bývalého dolu korunního prince Rudolfa (Rudolfky). Za mého působení v Příbrami se důl nazýval 25. únor a jako studenti jsme se pohybovali v hloubce cca 900 m pod povrchem. Za zmínku určitě stojí vzpomínka, kdy nám štajgr po sfárání sdělil, že se dnes žádná práce nekoná, klec jezdit nebude celé dopoledne a pokud chceme, můžeme si to jámou po žebříkách vylézt. Co Vám budu říkat, těch 900 m jsme ve třech zdolali asi za 3 hodiny. Normálně se za chvíli klec rozjela a plně se těžilo, nahoře nás čekalo uvítání ve formě prázdného nádvoří dolu. Všichni byli schováni a čekali na těch pár jedinců, kteří lezou 900 m jámou po žebříkách. No co. Máme alespoň do konce života o čem vyprávět.
Ubytování v bývalém rudném dole je na vysoké úrovni. Doporučuji všem zájemcům o pěší turistiku či cyklovyjížďky do Brd.


Vavřinecké pouti konané v Chodově.
Hornický spolek SOLLES z Chodova u Karlových Varů pozval v sobotu 14. srpna 2021 členy ostatních hornických spolků k oslavě 10. výročí založení spolku a ke svěcení zvonu sv. Barbory. K výročí se dostavilo jen skromné torzo hornických spolků, které přislíbily účast. Pánové horníci, členové hornických spolků, zamyslete se nad svým počínáním, svým kolegům – pořadatelům způsobujete nemalé potíže!!! Podporu spolku SOLLES přijely dodat hornické spolky ze Stříbra, Příbrami, Stráže pod Ralskem, Tlučné a horničtí kamarádi z Pezinku a daleké Lubietové. Kamarádi, děkujeme. Samotná akce započala hornickou parádou za doprovodu hornické kapely ze sousedního Saska, a to přímo z hornického města Oelsnitz, partnerského města Chodova. Průvod došel ke kostelu sv. Vavřince a účastníci se pomalu přesouvali do útrob kostela ke mši  svaté s následným obřadem svěcení zvonu sv. Barbory. Mši celebroval monsignore, emeritní plzeňský biskup Fr. Radkovský. Po skončení obřadu v kostele se účastníci přesunuli do vedlejších farních zahrad, kde se konalo posezení s přáteli. Při této příležitosti předseda spolku K. Veselý zhodnotil uplynulých 10 let činnosti spolku a jeho další výhled. Předal vyznamenání (pamětní glejt) členům spolku a hornickým spolkům. Mimo jiné dostal slovo i starosta města P. Pitzinger, rovněž člen hornického spolku. Poté již následovalo v úmorném vedru posezení s hornickými kamarády s občerstvením. Chodovákům ze Stříbra posíláme ještě jednou dík.


Návštěva hornických kamarádů na Slovensku
Členové Hornického spolku ze Stříbra navštívili, letos již podruhé, naše hornické kamarády na sousedním Slovensku. První den jsme navštívili hrad Buchlov na Moravě, na Slovensku hrad v Trenčíně a skončili jsme na noc v Hodruši. Prohlédli jsme si báňskou expozici včetně vodního kola a štoly. Asi nejvíce nás zajímaly změny v mineralogické expozici, kam jsme již i tradičně přispěli dalšími novými exponáty z Čech. Druhý den v podvečer kamarádi zorganizovali tzv. „čestný skok přes kůži“ pro letošního jubilanta K. Neubergera. Krásná, srdečná, kamarádská akce, zakončená písněmi štiavnického hornického pěveckého souboru ZPEVOKOL. Prohlédli jsme si expozice baníckeho muzea a jiná soukromá muzea v Banské Štiavnici. Musíme konstatovat, že v těchto dnech bylo město plně přelidněno návštěvníky. Poté jsme zavítali do zlaté Kremnice, kde jsme se podívali do hornického skanzenu, do hornického muzea a do muzea státní mincovny, prohlédli si město a kremnický hrad. Další dny jsme strávili v Banské Bystrici a Lubietové. S hornickými kamarády zavzpomínali na zdejší hornická setkání měst Slovenska. Poslední akcí v této oblasti byla návštěva Starých hor a lokality Piesky a poté Špania Dolina s majstrom bratstva A. Sitárom. Poté jsme již cestovali směr Pezinok. Zde se konala mineralogická burza a souběžně s touto akcí se zde prezentovaly geoparky Slovenska a z Moravy z oblasti těžby břidlice. Krásné zážitky, odborná posezení, akorát počasí, co více si přát.


Nová publikace Karla Neubergera
V těchto dnech se dostane na světlo  světa další publikace o stříbrském hornictví z pera člena Hornického spolku ve Stříbře Karla Neubergera pod názvem „Sv. Prokop, patron české země a ochránce stříbrských horníků“. Bohužel, křest knihy se již minule nezdařil kvůli covidové pandemii a nyní rozhodnutím Rady spolku, která rozhodla odložit křest až na konec jara roku 2022. Autor bude přesto publikaci distribuovat. Kniha je ještě obsáhlejší a objemnější než ty minulé. Je to již v pořadí jeho 14. publikace. Opět se v ní doplňují předešlé kapitoly o hornických uniformách, o hornických a hutnických osobnostech, o stříbrských minerálech, o dějinách stříbrského hornictví, zavzpomínají žijící stříbrští horníci a mnoho dalšího. Autor tuto knihu věnuje své manželce Aleně za trvalou celoživotní podporu a pochopení. Kniha s tímto názvem se přímo nabízela z několika důvodů – podle sochy sv. Prokopa na stříbrském morovém sloupu, dále štoly sv. Prokopa (jedné z nejstarších důlních děl na Stříbrsku) a samozřejmě k tomu se vztahujícímu cechu sv. Prokopa, který byl jedním z nejpočetněji zastoupeným hornictvem. Za vzpomínku stojí připomenutí další významné štoly na řece Úhlavce, štoly sv. Nového Prokopa, rovněž s cechem Nového Prokopa. Tolik málo k objasnění názvu knihy. Autor má již pro příští rok připravenou další knihu pod názvem „Stříbrské rudné hornictví od 12. století do roku 1975“. Jak je vidět, autor plně těží z archivních materiálů a při získaných údajích se nelze divit, že má tolik elánu pustit se do vydání další, a to již 15. knihy. Kniha bude k dostání ve stříbrskému muzeu a u autora samotného.
Staženo od kamarádů z Nadace Landek Ostrava