Hornický spolek
Stříbro

Nejbližší akce


01.04
2023

21. Valná hromada Hornicko-historického spolku Stříbro

Více...

Hornický spolek

Hornický skanzen

O hornictví

31.12.2019 Stříbro, silvestrovský pochod po důlních dílech

V úterý 31. prosince (na Silvestra) se dopoledne uskutečnil turistický pochod po důlních dílech stříbrského revíru s výkladem. Sraz byl u hřbitova, u místa jedné z důlních jam, a to tzv. Severní jámy. Sešlo se cca 40 účastníků, turistů i z okolích obcí a z nedaleké Plané. Počasí bylo přímo ideální. V plánu bylo cca 12 km. Ze severní strany města jsme se vydali východním směrem, nedaleko od rybníka Vatyna, pod terénem, přes silnici na Butov, do roklí Těchlovického potoka, vyšli jsme u Floriána, přes Zýkovo lávku do kopečka, ke kotě jáma Evangelista, kolem jámy III., k jámě Brokárna a k hornickému skanzenu. Nakonec nám to ukázalo 10 km. Došli jsme po 4 hodinách. Doufám, že účastníci se dozvěděli leccos o našem městě, o historii našeho města, našeho revíru i další souvislosti se současným pohledem a vývojem na stav surovinové základny našeho státu. Výklad zajišťoval člen našeho spolku K.Neuberger s drobným doplněním plzeňského báňského rady ing. Šedivce. Jistě všem účastníků zbylo ještě mnoho času na večerní přípravu silvestra. Děkujeme Vám všem, že jste přišli, takže za rok na shledanou, půjdeme určitě zase a tentokráte do stříbrného revíru kladrubského.
Zdař Bůh
Přejeme mnoho podobných procházek v příštím roce 2020.
Hornický spolek Stříbro