Hornický spolek
Stříbro

Nejbližší akce


01.01
2022

1. ledna 2022 Stříbro

Více...

Hornický spolek

Hornický skanzen

O hornictví

Slovo předsedy spolku Radka Strankmüllera

o Hornicko-historickém spolku Stříbro

Dne 5. dubna 2002 vznikl oficiálně první Hornicko-historický spolek v mnohaleté historii bývalého královského horního města Stříbra. Vznik spolku byl vyvolán myšlenkou, ale i potřebou, zachování hmotných i duchovních dokladů hornické činnosti ve Stříbře a jeho blízkém okolí. 
Proto si Hornicko-historický spolek Stříbro při svém vzniku dal za cíl zdokumentování a ochranu co možná největšího počtu hornických reálií a tradic z bývalého rudního revíru a města Stříbra společně se zachováním  a obnovením technických a geologicky významných lokalit na Stříbrsku. Mezi hlavní aktivity spolku patří také reprezentace města Stříbra na různých kulturních a společenských akcích po celé republice. (např. každoroční setkání hornických měst a obcí ČR, Česko-německé setkání hornických spolků, Rudolfovské slavnosti, Prokopská pouť, setkání slovenských hornických měst apod.) 
Hlavním cílem pro spolek bylo však vybudování Hornického skanzenu s venkovní expozicí důlní techniky – což se nám podařilo – slavnostní otevření dne 10.9.2005.  Postupně jsme se pustili do vybudování provozní budovy, strojovny, odpadního kanálu ze štoly Prokop, rozšíření hornické stezky kolem města - celkem 37 zastavení, vybudování muzejní úzkorozchodné důlní trati a hlavně do  zpřístupnění Královské dědičné štoly Prokop, které trvalo sedm let – jediné důlní dílo v Plzeňském kraji které bylo slavnostně  zpřístupněno veřejnosti při 14. setkání hornických měst a obcí ČR v září 2010. Otevření se ujal předseda Senátu Přemysl Sobotka, starosta města Miroslav Nenutil a generální vikář Falkemauer. Expozice neustále vylepšujeme.

Hornicko-historický spolek Stříbro sdružuje v současné době 40 členů ze Stříbra a okolí , kteří prosazují obnovení a udržování starých hornických tradic, přispívají k jejich rozkvětu a chrání hornické památky. V jeho řadách jsou „ staří“ horníci, historici, experti na geologii a těžbu nerostů, horolezci ale hlavně, místní občané se zájmem o obnovení dávné hornické slávy našeho města. Během několika let se nám podařilo publikovat již 14 knih ( Královské horní město Stříbro, Mýty a báje stříbrského podzemí, Minerály stříbrských rudních žil, Mieser Bergbau Revier, Olověné doly u královského horního města Stříbra atd., několik DVD a CD, velké množství propagačních materiálů včetně čtyř hornických praporů.

Tak, jak již bylo uvedeno, naším cílem je vrátit bývalému hornímu městu Stříbro část z jeho historie, která je od jeho založení doslova tesána mlátkem a želízkem v rukách generací havířů. Chceme ukázat všem návštěvníkům místa dokladující zručnost a dřinu místních občanů, kteří se svou tvrdou prací spolupodíleli na historickém vývoji našeho krásného města.


Radek  Strankmuller předseda spolku


S pozdravem „Zdař bůh“


e-mail : info@hornickyspolekstribro.cz


www.hornickyspolekstribro.cz


tel. : 606 634220