Hornický spolek
Stříbro

Nejbližší akce


01.01
2022

1. ledna 2022 Stříbro

Více...

Hornický spolek

Hornický skanzen

O hornictví

Český Permon 2004 - 2010

Z iniciativy Společnosti přátel Rudolfova udílí odborná porota od 8. Setkání hornických měst každoročně cenu Český Permon v kategoriích: hornický folklór, záchrana technických památek, počin roku a celoživotní dílo.

 

 

Český Permon 2004

kategorie:

kdo a případně jaká činnost:

 

 

1. Hornický folklór:

Cech příbramských horníků a hutníků

2. Záchrana technických památek:

Skupina dobrovolných techniků za záchranu železorudného dolu Chrustenice s jeho rekonstrukcí na muzeum

3. Počin roku:

Redaktor Václav Cílek za scénář k TV pořadu Podzemí Čech

4. Celoživotní dílo:

lng. Stanislav Vopasek, ředitel Nadace Landek

 

Český Permon 2005

kategorie:

kdo a případně jaká činnost:

 

 

1. Hornický folklór:

Hornický spolek Prokop při VŠB-TU Ostrava

2. Záchrana technických památek:

Hornické muzeum Příbram-Březové Hory, záchrana technické památky Vodní kolo Drkolnov

3. Počin roku:

Hornicko-historický spolek, Planá u Mariánských Lázní, za provozování hornického muzea v Plané, zajišťování hornických slavností a tradic v regionu

4. Celoživotní dílo:

llng.Koloman Iványi, cech PHH

5. Mimořádná cena (Permon 2005)

Společnost přátel Rudolfova (předseda společnosti V.Klabouch), za uvedení do života udílení cen Český Permon a předávání putovního Praporu jako součást programu Setkání hornických měst a obcí.

 

Český Permon 2006

kategorie:

kdo a případně jaká činnost:

 

 

1. Hornický folklór:

Společnost přátel Rudolfova

2. Záchrana technických památek:

Krajské muzeum Sokolov

3. Počin roku:

Hornicko historický spolek Stříbro

4. Celoživotní dílo:

Ing. Chrudoš Fiala, starosta spolku Prokop Příbram

5. Mimořádná cena (Permon 2006)

Cech příbramských horníků a hutníků za iniciování prvního setkání hornických měst a za přípravu 10. setkání

 

Český Permon 2007

kategorie:

kdo a případně jaká činnost:

 

 

1. Hornický folklór:

Spolek Prokop Příbram

2. Záchrana technických památek:

Podkrušnohorské technické muzeum Most, záchrana technické památky parní těžní stroj z dolu Julius III v Kopistech u Mostu

3. Počin roku:

PhDr. Ladislav Jangl za publikaci „Staré hornické a hutnické míry a váhy

4. Celoživotní dílo:

PhDr. Jiří Majer, CSc.

5. Mimořádná cena (Permon 2007)

Ing. Rudolf Tomíček, za zásluhy o hornické tradice ve vazbě na zvýšení společenské úrovně a prestiže Setkání hornických měst České republiky

 

Český Permon 2008

kategorie:

kdo a případně jaká činnost:

 

 

1. Hornický folklór:

Spolek severočeských havířů se sídlem v Mostě

2. Záchrana technických památek:

České muzeum stříbra, Kutná Hora, restaurace a uchování středověkého důlního prostoru – štola sv. Jiří

3. Počin roku:

Hornické muzeum Landek, Ostrava-Petřkovice, celková obnova budovy kompresorovny dolu Anselm

4. Celoživotní dílo:

Ing. Vladimír Petrovský

5. Mimořádná cena (Permon 2008)

Zbyněk Jakš, ředitel Podkrušnohorského technického muzea, za zásluhy o hornické tradice ve vazbě na zvýšení společenské úrovně a prestiže Setkání hornických měst České republiky

 

Český Permon 2009

kategorie:

kdo a případně jaká činnost:

 

 

1. Hornický folklór:

Občanské sdružení Jihlavský havířský průvod za znovuobnovení a pravidelnou organizaci havířského průvodu v Jihlavě.

2. Záchrana technických památek:

DIAMO s.p., o.z. SUL Příbram, za nepřehlédnutelnou podporu obnovy a zpřístupnění významných hornických děl

3. Počin roku:

Jaroslav Richtermoc za publikaci 100 let výroby důlních svítidel v Bohaticích u Karlových Varů

4. Celoživotní dílo:

prof. Ing. Pavel Prokop, CS., za dlouholetou obětavou práci za udržení hornických zvyků v jejich tradiční podobě

5. Mimořádná cena (Permon 2009)

Doc. RNDr. Zdeněk Laštovička, CSc. za dlouholetou činnost směřující k záchraně a zdokumentování pozůstatků po středověkém jihlavském stříbrném dolování a za kladení důrazu na význam stříbrného dolování pro město Jihlava

(za zdokumentování středověkého jihlavského dolování).

 

Český Permon 2010

kategorie:

kdo a případně jaká činnost:

 

 

1. Hornický folklór:

Klub přátel Hornického muzea v Ostravě

- za dlouholetou osvětovou a publikační činnost obnovující a šířící slávu hornictví, jeho význam, tradice a zvyklosti a to nejen v ostravském regionu.

2. Záchrana technických památek:

Hornický skanzen a královská dědičná štola Prokop – Stříbro,

Hornicko-historický spolek Stříbro

- za dokončení rekonstrukce štoly Prokop (trvala 7 let) a související výstavbu provozní budovy, strojovny, skanzenu, hornické stezky, důlní trati a důlního kanálu.

3. Počin roku:

Josef Suldovský, Pchery

- za jedinečnou publikaci Kronika horního města Jáchymova a jeho hornictví, vydanou v roce 2009.

Mimořádná cena v kategorii 3 –Počin roku:

Ing. Václav Valášek

- za působivou publikaci Velká kniha o hnědém uhlí, vydanou v roce 2009.

4. Celoživotní dílo:

Ing. Zdeněk Brázda, Chomutov

- za celoživotní hornickou a spolkovou činnost.

Soustavně informuje veřejnost laickou i odbornou o historii hornictví a aktuálním dění v hornictví články v řadě časopisů a jinými publikacemi. Pravidelně dlouhodobě organizuje hornické a mineralogické výstavy v podkrušnohorském revíru v Klášterci nad Ohří a další akce na podporu hornické spolkové činnosti v ČR.

 

Mimořádná cena v kategorii 4 – Celoživotní dílo:

Ing. Jaroslav Jiskra, Bukovany

- za celoživotní publikační činnost týkající se hornictví plzeňského a karlovarského kraje.

Je autorem velice plodným. Doposud vydal 25 publikací a to nejen odborných, ale i zábavných a nehodlá ve své činnosti ustat, neboť na cestě je publikace dvacátá šestá.

5. Mimořádná cena (Permon 2010)

Karel Neuberger, Stříbro

- za zásluhy o hornické tradice ve vazbě na zvýšení společenské úrovně a prestiže Setkání hornických měst a obcí ČR a za přípravu 14. setkání.