Hornický spolek
Stříbro

Nejbližší akce


01.01
2022

1. ledna 2022 Stříbro

Více...

Hornický spolek

Hornický skanzen

O hornictví

Český permon 2015

Český permon 2015

Kategorie                  kdo a případně jaká činnost

1. Hornický folklór:   Spolek Prokop Příbram

místopředseda         Ing. Karel Škvor

Příbram, náměstí Msgre. Korejse

261 01 Příbram

Za zavedení tradice hornických Mikulášů v hornických prostorách

 

 

2. Záchrana technických památek:   Krušnohorská důlní o.p.s.

ředitel  Pavel Chaloupka

400 01 Horní Jířetín

Za zpřístupnění štoly Lehnschafter v Mikulově v Krušných Horách

 

 

3. Počin roku:   Město Rudolfov

starosta města    Vít Kavalír

370 06 Rudolfov

Za zřízení a vybavení nového hornického muzea v Rudolfově

 

 

4. Celoživotní dílo:   Ing. Miroslav Šťastný

Husova 424

261 01  Příbram V

Za celoživotní dílo v českém hornictví

 

 

5. Mimořádná cena (Permon 2015):    Ing. Zdeněk Dombrovský, CSc.

700 20 Havířov - město

Za mimořádný přínos k organizaci 19. setkání HMO v Havířově