Hornický spolek
Stříbro

Nejbližší akce


01.01
2022

1. ledna 2022 Stříbro

Více...

Hornický spolek

Hornický skanzen

O hornictví

Udílení cen Český Permon ve Stříbře, 2010

Město Stříbro hostilo ve dnech 10.-12.9.2010 již 14. setkání hornických měst a obcí ČR.
Pokračovalo tak v tradici, která spojuje profesionály i příznivce hornictví a hutnictví i v dobách útlumu těchto profesí v České republice i v zahraničí. Díky těmto každoročně pořádaným setkáním mají hornická města a obce a havířské a hutnické spolky možnost prezentovat se, navázat nové kontakty a přátelství.
Organizátoři tohoto setkání připravili pro účastníky vskutku bohatý kulturní program a pobyt v městě Stříbře byl pro nás všechny potěšením.


Součástí 14. setkání bylo také udělení cen Český permon pro rok 2010 v pěti tradičních kategoriích. Ceny obdrželi:


Kategorie 1 – Hornický folklór
Klub přátel Hornického muzea v Ostravě
- za dlouholetou osvětovou a publikační činnost obnovující a šířící slávu hornictví, jeho význam, tradice a zvyklosti a to nejen v ostravském regionu.


Kategorie 2 – Záchrana technických památek
Hornický skanzen a královská dědičná štola Prokop – Stříbro,
Hornicko-historický spolek Stříbro
- za dokončení rekonstrukce štoly Prokop (trvala 7 let) a související výstavbu provozní budovy, strojovny, skanzenu, hornické stezky, důlní trati a důlního kanálu.


Kategorie 3 – Největší počin roku
Josef Suldovský, Pchery
- za jedinečnou publikaci Kronika horního města Jáchymova a jeho hornictví, vydanou v roce 2009.
Mimořádná cena Český permon v kategorii 3 –Největší počin roku:
Ing. Václav Valášek
- za působivou publikaci Velká kniha o hnědém uhlí, vydanou v roce 2009.


Kategorie 4 – Celoživotní dílo
Ing. Zdeněk Brázda, Chomutov
- za celoživotní hornickou a spolkovou činnost.
Soustavně informuje veřejnost laickou i odbornou o historii hornictví a aktuálním dění v hornictví články v řadě časopisů a jinými publikacemi. Pravidelně dlouhodobě organizuje hornické a mineralogické výstavy v podkrušnohorském revíru v Klášterci nad Ohří a další akce na podporu hornické spolkové činnosti v ČR.
Mimořádná cena Český permon v kategorii 4 – Celoživotní dílo:
Ing. Jaroslav Jiskra, Bukovany
- za celoživotní publikační činnost týkající se hornictví plzeňského a karlovarského kraje.
Je autorem velice plodným. Doposud vydal 25 publikací a to nejen odborných, ale i zábavných a nehodlá ve své činnosti ustat, neboť na cestě je publikace dvacátá šestá.


Kategorie 5 – Mimořádná cena
Karel Neuberger, Stříbro
- za zásluhy o hornické tradice ve vazbě na zvýšení společenské úrovně a prestiže Setkání hornických měst a obcí ČR a za přípravu 14. setkání.


Pavel David, tajemník SHHS ČR
Příbram 24.9.2010