Hornický spolek
Stříbro

Nejbližší akce


01.01
2022

1. ledna 2022 Stříbro

Více...

Hornický spolek

Hornický skanzen

O hornictví

Přehled udělených cen Český Permon 2007 - 2012

Český Permon 2007

Kategorie                                                 kdo a případně jaká činnost

1. Hornický folklór:                                 Spolek Prokop Příbram

2. Záchrana technických památek:    Podkrušnohorské technické muzeum Most, záchrana technické památky parní těžní stroj z dolu Julius III v Kopistech u Mostu

3. Počin roku:                                          PhDr. Ladislav Jangl za publikaci „Staré hornické a hutnické míry a váhy

4. Celoživotní dílo:                                 PhDr. Jiří Majer, CSc.

5. Mimořádná cena (Permon 2007):   Ing. Rudolf Tomíček, za zásluhy o hornické tradice ve vazbě na zvýšení společenské úrovně a prestiže Setkání hornických měst České republiky

 

Český Permon 2008

Kategorie                                                 kdo a případně jaká činnost

1. Hornický folklór:                                 Spolek severočeských havířů se sídlem v

Mostě

2. Záchrana technických památek:    České muzeum stříbra, Kutná Hora, restaurace a uchování středověkého důlního prostoru  - štola sv. Jiří

3. Počin roku:                                          Hornické muzeum Landek, Ostrava-Petřkovice, celková obnova budovy kompresorovny dolu Anselm

4. Celoživotní dílo:                                 Ing. Vladimír Petrovský

5. Mimořádná cena (Permon 2008):   Zbyněk Jakš, ředitel Podkrušnohorského technického muzea, za zásluhy o hornické tradice ve vazbě na zvýšení společenské úrovně a prestiže Setkání hornických měst České republiky

 

Český Permon 2009

Kategorie                                                 kdo a případně jaká činnost

1. Hornický folklór:                              Občanské sdružení Jihlavský havířský průvod

Za znovuobnovení a pravidelnou organizaci

havířského průvodu v Jihlavě

2. Záchrana technických památek:     DIAMO s.p. o.z. SUL Příbram

za nepřehlédnutelnou podporu obnovy a zpřístupnění významných hornických děl

3. Počin roku:                                     Jaroslav Richtermoc z Mariánských Lázní

za publikaci 100 let výroby důlních svítidel v Bohaticích u K.Varů

4. Celoživotní dílo:                                 prof.ing. Pavel Prokop, CSc., Ostrava

za dlouholetou a obětavou práci za udržení

hornických zvyků v jejich tradiční podobě

5. Mimořádná cena (Permon 2009):   RNDr. Zdeněk Laštovička CSc., z Jihlavy

za zdokumentování středověkého jihlavského

dobývání

 

 

 

Setkání hornických měst a obcí ČR  uskutečnilo v

1. setkání           6.9.1997               Příbram

2. setkání           5.9.1998               Krásno

3. setkání       4.-5.9.1999               Zlaté Hory

4. setkání           9.9.2000               Ostrava - Petřkovice

5. setkání         15.9.2001               Stříbro

6. setkání         14.9.2002               Planá u Mar. Lázní - Drmoul

7. setkání           6.9.2003               Sokolov

8. setkání       5.-6.6.2004               Rudolfov

9. setkání         25.6.2005               Ostrava Radvanice – Bartovice

10. setkání         16.9.2006             Příbram

11. setkání         15.9.2007             Horní Slavkov

12. setkání       5.-7.9.2008             Most

13. setkání   19.-21.6.2009             Jihlava

14. setkání   10.-12.9. 2010            Stříbro

15. setkání     9. -11.9. 2011           Chodov

16. setkání   20. - 22. 4.2012          Chomutov


17. setkání se uskuteční v roce  2013 v Kladně

 

 

Český Permon 2010

Kategorie                                           kdo a případně jaká činnost

1.Hornický folklór:                              Klub přátel Hornického muzea v Ostravě

za dlouholetou osvětovou a publikační činnost

obnovující a šířící slávu hornictví, jeho význam,

tradice a zvyklosti

 

2. Záchrana technických památek:   Hornicko- historický spolek Stříbro

za dokončení rekonstrukce štoly Prokop,

výstavbu provozní budovy, výstavbu strojovny,

hornické stezky, důlní trati a odpadního kanálu

 

3.  Počin roku:                                   Josef Suldovský

za publikace „ Kronika hornictví zemí koruny

České „ a za „Kroniku horního města

Jáchymova a jeho hornictví „

Ing. Václav Valášek

za publikaci „Velká kronika o hnědém uhlí „

 

4. Celoživotní dílo:                             ing. Zdeněk Brázda

za celoživotní hornickou a spolkovou činnost

organizátor mineralogických a hornických výstav

ing. Jaroslav Jiskra

za celoživotní publikační činnost zpracovávající

celou hornickou oblast Plzeňského a Karlovar-

ského kraje čítající 25 knih

 

5. Mimořádná cena (Permon 2010):  Karel  Neuberger

za zásluhy o hornické tradice ve vazbě na

zvýšení společenské úrovně a prestiže

setkávání hornických měst a obcí ČR a za

celkovou přípravu 14. setkání