Hornický spolek
Stříbro

Nejbližší akce


01.01
2022

1. ledna 2022 Stříbro

Více...

Hornický spolek

Hornický skanzen

O hornictví

O ceně Český Permon

Č E S K Ý    P E R M O N     2010


Český permon je cena udělovaná 1x ročně celkem v pěti kategoriích v rámci České republiky osobnostem nebo institucím, které se významně zasloužily o rozvoj hornických tradic.

Cenou je soška Permona na podstavci ve tvaru zvonku.


Kategorie Českého permona:

1.   Hornický folklór

2.   Záchrana technických památek

3.   Největší počin roku (uskutečněný v období po udělení poslední ceny)

4.   Celoživotní dílo

5.   Mimořádná cena


O udělení cen v kategorii 1 až 4 rozhoduje Hornické konzilium.

O udělení ceny v kategorii 5 – Mimořádná cena – rozhoduje pořadatelské město s poradním hlasem Hornického konzilia.

Mimořádná cena Český permon je zvláštním oceněním a uděluje se obvykle za zásluhy o povznesení hornických tradic ve vazbě na zvýšení společenské úrovně a prestiže setkání hornických měst a obcí České republiky.

Nominovat kohokoli, tedy fyzickou i právnickou osobu, má právo každá fyzická i právnická osoba působící na území  ČR.

Slavnostní vyhlášení oceněných a předání cen uskutečňuje pořadatelské město v rámci „ Setkání hornických měst a obcí České republiky „.

Cena Českého permona byla vytvořena proto, aby zviditelňovala činnost hornických spolků a měst v rámci prezentace hornických tradic a především přivedla k této činnosti další subjekty. Navrhli ji a v život uvedli kamarádi ze spolku Společnost přátel Rudolfova. Prvé ceny Český permon byly uděleny v roce 2004 na 8. setkání hornických měst a obcí v Rudolfově.