Hornický spolek
Stříbro

Nejbližší akce


01.01
2022

1. ledna 2022 Stříbro

Více...

Hornický spolek

Hornický skanzen

O hornictví

Adresy hornických spolků ČR k 31.1.2014

1.    Cech příbramských horníků a hutníků

Sdružení se sídlem v Příbrami

Husova 424, 261 01 Příbram

Ing. Miroslav Šťastný, perkmistr cechu (720 369 714)

http://www.cechphh.cz e-mail: cech@cechphh.cz

 

2.    Hornická společnost podkrušnohorské oblasti

se sídlem v Mostě

Tř. Budovatelů 2830, 434 01 Most

Ing. František Fraus, CSc., předseda společnosti (605 468 508)

http://www.hspo.cz e-mail: fraus@geodata.cz

 

3.    Hornicko historický spolek

se sídlem v Plané u Mariánských Lázní

Sadová 816, 348 15 Planá u Mariánských Lázní

Jan Teplík, předseda spolku (737 658 320)

http://www.                                           e-mail: JanTeplik@seznam.cz

 

4.    Hornicko-historický spolek Stříbro

se sídlem v Stříbře

Západní předměstí 861, 349 01 Stříbro

Mgr. Radek Strankmüller, předseda spolku (606 634 220)

http://www.hornickyspolekstribro.cz e-mail: k.neuberger@hornickyspolekstribro.cz

 

5.    Nadace Georgia Agricoly, region Slavkovský les

se sídlem v Horním Slavkově

Pluhova 211, 357 31 Horní Slavkov

Ing. Rudolf Tomíček, předseda správní rady (602 354 152)

http://www.                                           e-mail: tomicek.rudolf@seznam.cz

 

6.    Společnost přátel Rudolfova

se sídlem v Rudolfově

Lipová 8, 373 71 Rudolfov

Antonín Vítovec, předseda spolku (777 118 540)

http://www.pratelerudy.cz/ e-mail: pratelerudy@seznam.cz

 

7.    Spolek Prokop Příbram

Občanské sdružení se sídlem v Příbrami

nádvoří Msgr. Korejse 155, 261 01 Příbram VI

Ing. Jiří Bětík, starosta spolku (724 227 882)

http://www.spolek-prokop-pribram.cz e-mail: spolekprokop@email.cz

 

8.    Spolek severočeských havířů

se sídlem v Mostě

Jiráskova 1794, 434 01 Most

Ing. Vratislav Procházka, předseda spolku (604 325 330)

http://www.spolekseveroceskychhaviru.estranky.cz/ e-mail: spolek.haviru.most@seznam.cz

9.    Nadace LANDEK Ostrava

se sídlem v Ostravě

Prokešovo náměstí 6, 728 30  Ostrava

Ing. Josef Gavlas., ředitel nadace (603 472 213)

http://www.nadace-landek.cz/ e-mail: lamega@volny.cz

10.   Klub přátel hornického muzea v Ostravě

se sídlem v Ostravě

Pod Landekem 64, 725 29  Ostrava

Mgr. Petr Rojíček, předseda (608 221 297)

http://www.hornicky-klub.info e-mail: p-rojicek@seznam.cz

 

11.   Cech příbramských hutníků olovářů

Sdružení se sídlem v Příbrami

Obecnická 530, 261 81  Příbram VI

Ing. Zdeněk Kunický, cechmistr (724 026 000)

http://www.cechphh.cz e-mail: kunicky@kovopb.cz

 

12.   Spolek Řimbaba o.s.

Občanské sdružení se sídlem v Bohutíně

Tisová 31,  262 41  Bohutín

Ing. Josef Kovář, místopředseda (720 679 271)

http://www.rimbaba.cz/ e-mail: kovar@diamo.cz

 

13. Hornicko-geologická fakulta

VŠB-TU Ostrava

17. listopadu 15/2172, 708 33  Ostrava-Poruba

prof. Ing. Pavel Prokop, CSc., akademický pracovník (597 323 351)

http://www.hgf.vsb.cz/cs/ e-mail: pavel.prokop@vsb.cz

 

14.   Hornický spolek Prokop

VŠB-TU Ostrava, tř. 17.listopadu

708 33  Ostrava-Poruba

Ing. Otokar Krajník, CSc., předseda (721 429 070)

http://www.hspostrava.cz e-mail: otokar.k@seznam.cz

 

15.   Klub přátel hornických tradic - Kladno o.s.

Hornický skanzen Mayrau

Vinařice 56, 273 07  Vinařice u Kladna

Ing. Eduard Michalíček, předseda (777 612 219)

http://www.kpht-kladno.cz e-mail: kpht-kladno@centrum.cz

 

16.   Kroužek krojovaných horníků při obci Stonava

Stonava

735 34  Stonava

Ladislav Kajzar, předseda (731 957 062)

http://www.                                           e-mail: kajzir.janna@seznam.cz

 

17.   Kroužek krojovaných horníků Barbora

Stonava 675

735 34  Stonava

Jan Kavka, předseda (603 991 106)

http://www.                                           e-mail: kavkajan@email.cz

 

18.   Hornický spolek Solles Chodov

Hrnčířská 462

357 35  Chodov

Jiří Milt, předseda (606 662 337)

http://solles.webnode.cz/ e-mail: milt@klikni.cz

 

19.   Hornicko-historický spolek pod Ralskem

Revoluční 164

471 27  Stráž pod Ralskem

Ing. Jan Holinka, předseda (602 137 981)

http://www.hornickyspolek-straz.cz/ e-mail: jan.holinka@iol.cz

 

20.   Hornický spolek Český Krumlov

Za Nádražím 199

381 01  Český Krumlov

Ing. Pavel Geršl, předseda (602 443 631)

http://www.grafitovydul.cz/ e-mail: grafitovydul@seznam.cz

 

21.   Kroužek krojovaných horníků dolu František

Těrlická 1253/4b

735 35  Horní Suchá

Milan Machálek, předseda (724 223 291)

http://khfrantisek.webnode.cz e-mail: verabrandysova@seznam.cz

 

 

 

 

 

 

 

Abecední seznam:

Cech příbramských horníků a hutníků

Cech příbramských hutníků olovářů

Hornická společnost podkrušnohorské oblasti Most

Hornicko historický spolek Planá u Mar. Lázní

Hornicko-geologická fakulta VŠB - TU Ostrava

Hornicko-historický spolek pod Ralskem

Hornicko-historický spolek Stříbro

Hornický spolek Český Krumlov

Hornický spolek Prokop Ostrava

Hornický spolek Solles Chodov

Klub přátel hornického muzea v Ostravě

Klub přátel hornických tradic - Kladno o.s.

Kroužek krojovaných horníků Barbora

Kroužek krojovaných horníků dolu František

Kroužek krojovaných horníků při obci Stonava

Nadace Georgia Agricoly, region Slavkovský les

Nadace LANDEK Ostrava

Společnost přátel Rudolfova

Spolek Prokop Příbram

Spolek Řimbaba o.s. Bohutín

Spolek severočeských havířů Most