Hornický spolek
Stříbro

Nejbližší akce


17.05
2019

17.-19.5.2019 Lubietová, 12. setkání hornických spolků a cechů

setkání banických a spolků Slovenska

Více...

Hornický spolek

Hornický skanzen

O hornictví

Prodej předmětů

Náš spolek nabízí k zakoupení následující předměty. Pro více informací a fotek klikněte na konkrétní předmět.
Předmět Popis Cena
Stříbrský rudní revír od minulosti po současnost 300
Olověné doly u královského svobodného horního města Stříbra
Z letopisů dobývání olověných rud u královského horního města Stříbra o hornictví 250,-Kč
Stříbro a jeho hornická historie - již opravdu poslední kniha o hornictví 250,-Kč
Hornické skanzeny, muzea a štoly v ČR 10,-Kč
Po stopách historie hornictví na Stříbrsku popis hornické stezky kolem města pro děti 40,-Kč
Královské horní město Stříbro o hornictví 100,-Kč
Minerály stříbrských rudních žil 300,-Kč
Báje a pověsti Stříbrska 70,-Kč
Stříbrský rudní revír historické momenty v dějinách zde poprvé zaznamenané 20,-Kč
Kniha o stříbrském hornictví Publikace mapuje hornickou činnost Stříbrska 300,-Kč
Mýty a báje ze stříbrského podzemí vyprodáno 0,-Kč
Mythen ung Sagen über Untertagebau in Mies Mýty a báje ze Stříbra v němčině