Hornický spolek
Stříbro

Nejbližší akce


05.06
2021

220 výročí od založení Horního úřadu ve Stříbře

Více...

Hornický spolek

Hornický skanzen

O hornictví

15.-17.11.2019 Rybnik (Polsko)

Byli jsme letos pozváni se setkání 46. gwarků v hornickém městě Rybnik. Je to hornické město s cca 100 000 obyvateli, 50 km od Ostravy s velkou těžbou černého uhlí. Dopoledne jsme byli hosty u M.Pryzstase. Po obědě jsme se zajeli podívat na něco neskutečného, ke sběrateli prvních korbelů (krýglů, pohárů aj) s hornickou tématikou. Jedná se o největšího sběratele těchto artefaktů na světě. Jeho sbírka dnes obsahuje přes 12 000 kusů. Jen jsem se divil, kam se mu to všechno vejde, tři garáže na to nestačí. Poté jsme již pospíchali na místo určení do obce Zawadzie do „Dworku nad Stawem“, kde se setkání uskutečnilo. Dvě tablice hornických členů obnášelo cca 84 osob. Za Čechy se zúčastnilo 7 osob a za Slovensko 2. Mimo hlavní představitele firmy SITG Przedsiebiortw Robót Górniczych byl přítomen i satrosta města Rybniku. Vše probíhalo podle jasně daného scénáře a pravidel daných pro takovouto akci. Zvykem je, že obě tablice proti sobě soutěží v různých připravených činnostech a zpěvu. Samozřejmostí je udělování čestných odznaků a medailí. V Polsku tato tradice souvisí velmi úzce pracovně s povyšováním. Tzn. kdo obdrží toto vyznamenání je v práci povýšen do vyšší funkce a platově si polepší. Toto u nás nefunguje. Rozdílem jednoho bodu na konci vyhrála tablice, kde byli zahraniční hosté. Stříbrský spolek vyznamenal „stříbrským hornickým křížem“ ing. Marka Pryzstase. Rozcházeli jsme se s novými poznatky, s novými přáteli a za rok možná zase nashledanou.
K.Neuberger
Zdař Bůh