Hornický spolek
Stříbro

Nejbližší akce


05.06
2021

220 výročí od založení Horního úřadu ve Stříbře

Více...

Hornický spolek

Hornický skanzen

O hornictví

4.10.2019 Stříbro, křest již 12. publikace z pera K.Neubergera

V pátečním odpoledni 4. října uspořádal hornický spolek Stříbro v městském muzeu křest další publikace, a to již 12 v pořadí z pera člena spolku Karla Neubergera. Kniha opět pojednává o městě Stříbře a rudním revíru v okolí města. Data dějin jsou neustále doplňována novými daty a údaji. Kniha se opět člení na několik kapitol. Jedna z kapitol doplňuje nové informace o hornických uniformách, další bohatou historii a sbírku stříbrských minerálů, další z kapitol opět dává možnost nahlídnout do nedaleké historie, kdy někdejší horníci vzpomínají na své mládí, další kapitola hovoří o hornických čepicích jako jednoho z doplňků hornické uniformy. Tentokráte tvoří hlavní kapitolu důlní mapy stříbrského revíru, jedná se o výtah jen 74 kusů těch nejzajímavějších. Celkem má autor důlních map cca 280 ks. Z archivních dokumentů vyplývá, že by jich mělo být okolo 1 200 kusů, zbývající rozdíl se dosud nepodařilo objevit. Nová publikace má 380 stran čtení a obrázků, je dosud nejmohutnější knihou. Autor ji věnuje svému otci Karlovi, který ho v mládí k hornictví přivedl. Křtu publikace se zúčastnili jen pozvaní hosté z celé ČR (Sokolov, Chodov, Nové Sedlo, Jáchymov, Příbram, Zbůch, Tlučná,  Planá, Chomutov, Most a nesmíme zapomenout na představitele státní báňské správy z Prahy a Plzně) a jeden kamarád z Německa. K poslechu nám při zahájení akce zazpíval soubor ZŠ Mánesova pod vedením paní učitelky Červené za hudebního doprovodu A.Neubergerové.  O křest mé knihy byli požádány tři dámy (manželka autora Alena, Soňa Šustrová a Lenka Marešová. Posledně jmenovaná je grafičkou, tzn. tou osobou, která knize dávala finální pohled. Již před mnoha léty zavedl hornický spolek tradici, že při křtu obdrží účastník jeden výtisk knihy zdarma, což se stalo. Při zahájení jsme nezapomněli ani na několik kamarádů, kteří obdrželi naše hornická vyznamenání Bivoj Merc, Bohumil Machek, Soňa Šustrová, František, Šimůnek, spolek Řimbaba Bohutín.  Rovněž firma Diamo s.p. o.z. SUL v Příbrami u rukou ředitele Z. Skály odměnila staré horníky pamětními listy. Pak se již jen podepisovalo. Poté nám k poslechu při drobném občerstvení hrála hudební skupina. Myslím, že dobrá parta hornických kamarádů měla možnost po delší době se neformálně sejít. Vydání publikace finančně podpořila Nadace Landek z Ostravy, firmy Pragis a.s., Kermi s.r.o. a HEPA s.r.o.
Zdař Bůh
Karel Neuberger